Gideå BasjkirHästar är en "grön arena"-gård

Grön Arena

Grön Arena – en mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området grön omsorg, skola och rekreation

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.
Grön Arena består av tre delar:

Social omsorg – daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.

Arbetsträning och rekreation – vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Skol- och fritidsverksamhet – ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

Vill du veta mer kontakta Carina på
mobil: +4670-2173729
epost: Epost

 


Grön Arena Intyg

 


 

 

Sidan uppdaterad 2015-12-09